Μετατρέποντας την πληροφορία σε γνώση

Το DoctorBI είναι το απόλυτα εξειδικευμένο λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας για τον σύγχρονο  ιατρό  με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση και ανάλυση των κλινικών δεδομένων των ασθενών του.

Διαλειτουργώντας πλήρως με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το DoctorBI αντλεί αυτόματα το πλήρες αρχείο ασθενών, το σύνολο των επισκέψεων, συνταγών, και παραπεμπτικών όλων των ασθενών από το e-prescription, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον καταχώρηση από τον ιατρό.  

Χαρακτηριστικά

 • Ιστορικό ιατρικών επισκέψεων
 • Ιστορικό διαγνώσεων βάσει κωδικοποίησης ICD-10
 • Ιστορικό συνταγογράφησης βάσει ATC & δραστικής ουσίας
 • Ιστορικό συνταγογράφησης βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων
 • Ιστορικό προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής
 • Ιστορικό συμμόρφωσης στη λήψη της θεραπείας
 • Ιστορικό παραπομπών για εργαστηριακές εξετάσεις

Δείκτες Παρακολούθησης Ασθενών

 • Κατανομή ασθενών ανά πάθηση
 • Κατανομή ασθενών βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, κ.λπ.)
 • Κατανομή ασθενών βάσει θεραπευτικής αγωγής (ΑΤC, δραστική ουσία)
 • Δείκτης επισκεψιμότητας ιατρείου
 • Δείκτης επιπολασμού
 • Δείκτης πολυνοσηρότητας

Προτεινόμενες προδιαγραφές Η/Υ

 • Λειτουργικό σύστημα: Windows 7
 • Επεξεργαστής: Pentium G
 • Μνήμη (RAM): 2 GB
 • Δίσκος: 10 GB
 • Ανάλυση Οθόνης: 1024 x 768