Σχετικά με εμάς

Πάνω από 2000+ Πελάτες εμπιστεύτηκαν την Sigmasoft.

Στην Sigmasoft αξιοποιούμε την παγκοσμίου κλάσης τεχνογνωσία μας και την εμπειρία που διαθέτουμε για να απλοποιήσουμε την πρόσβαση και να βελτιώσουμε την ποιότητα στην αυτοματοποίηση υπηρεσιών του συστήματος υγείας, ενώ εξασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Τι κάνουμε

Η SIGMASOFT, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των πληροφοριακών συστημάτων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης και οργανισμού με την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικού (Software) που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρίας/οργανισμού αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία.

Η εμπειρία και η αφοσίωση των στελεχών μας, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, διασφαλίζει την υψηλή αποδοτικότητα της επένδυση και εγγυάται την αποδοτική χρήση και διαρκή εποπτεία των προτεινόμενων λύσεων

Ίδρυση
  • 2013
Γραφεία
  • Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα
Τομέας
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
Λύσεις & Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας
  • Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς, Φαρμακοποιούς)
  • Φαρμακευτικές Εταιρίες
  • Διαγνωστικά Κέντρα
  • Νοσοκομεία
  • Ιδιωτικές Κλινικές
  • Δημόσιοι Οργανισμοί