Ο νέος Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα.
Με την πολύχρονη εμπειρία μας στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής έχουμε ως στόχο να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε ολοκληρωμένα για το GDPR ακολουθώντας απλά βήματα και επαγγελματική προσέγγιση.
Κρυπτογράφηση μέσων αποθήκευσης
Κρυπτογράφηση αρχείων
Αντίγραφα ασφάλειας
Antivirus & Internet Security
Ασφαλής αποστολή αρχείων & δεδομένων
Ασφαλής ψηφιοποίηση αρχείων & αρχειοθέτηση