Πλατφόρμα Τηλεσυμβουλευτικής
Solo Telemedicine Platform

Το σύστημα αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας SOLO της InTouch Health και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αντίστοιχη λύση για την άμεση επικοινωνία του Ασθενή με τον Ιατρό του, την καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας του ασθενή.

Το σύστημα αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας SOLO της InTouch Health

Η εταιρεία σε συνεργασία με παγκόσμιους παρόχους υγείας, υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, διάγνωσης και παρακολούθησης ασθενών από απόσταση και υποστήριξης επειγόντων περιστατικών, σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Ιατρεία & Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Γενική προάσπιση της υγείας του πληθυσμού με στόχο να υπάρξει ενιαία υποστήριξη όλων των ασθενών ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους

Μείωση των επισκέψεων στα νοσοκομεία και στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας στις απολύτως απαραίτητες ώστε να μειωθεί και η επικινδυνότητα για τον γενικό πληθυσμό.

Διαφύλαξη της υγείας του υγειονομικού δυναμικού λόγω της μείωσης της ανάγκης για δια ζώσης παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς

Παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών και των συγγενών τους

Άμεση παρακολούθηση και ταχεία καταγραφή των συμπτωμάτων των ασθενών στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας

Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας

Παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους με ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση από ιατρούς συμβούλους σε όλη την ελληνική επικράτεια.