Φέρνουμε την τεχνολογία στα μέτρα σας

Καινοτόμες λύσεις πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών
Ανάπτυξη

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση οποιασδήποτε διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API)

Κατασκευή Λογισμικού

Υλοποιούμε και υποστηρίζουμε εφαρμογές για desktop υπολογιστές και mobile συσκευές με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

Ασφάλεια

Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες, για την συμμόρφωση του οργανισμού σας με τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας του GDPR

Τα έργα μας