Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την τεχνική συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR.
 • Κρυπτογράφηση μέσων αποθήκευσης
 • Κρυπτογράφηση αρχείων
 • Αντίγραφα ασφάλειας δεδομένων
 • Antivirus & Internet Security
 • Ασφαλής αποστολή αρχείων & δεδομένων
 • Ασφαλής ψηφιοποίηση & αρχειοθέτηση αρχείων

Έλεγχοι Ασφάλειας και Penetration Test

Penetration Test

 • Καταγραφή των κενών ασφαλείας
 • Εντοπισμός των μη αποτελεσματικών διαδικασιών ασφάλειας
 • Έλεγχος των υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας
 • Έλεγχος των ευπαθειών δικτύου και επισήμανση των κενών ασφαλείας
 • Έλεγχος των ευπαθειών της εταιρικής ιστοσελίδας
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Security Audit

Έλεγχοι ασφαλείας υποδομών & συστημάτων

 • Έλεγχος Ασφάλειας Ασύρματου Δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας Εσωτερικού Δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας Website
 • Έλεγχος Ασφάλειας Eshop
 • Έλεγχος Ασφάλειας VOIP τηλεφωνικού κέντρου
 • On-Site υπηρεσίες Penetration Test