Ολοκληρωμένο λογισμικό CRM

Μια ολοκληρωμένη και πλήρως προσαρμόσιμη λύση SALES FORCE CRM για τις εταιρείες στο χώρο του Φαρμάκου, των OTC και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Χαρακτηριστικά

Ταχύτητα και Ευκολία

 • Εύχρηστο και φιλικό Περιβάλλον, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε συσκευής (smartphone, tablet, PC)
 • Διαχείριση Χρηστών βάσει Δικαιωμάτων Πρόσβασης & Επεξεργασίας
 • On-line και off-line σύνδεση
 • GPS routing/tracking system

Αρχείο Επισκέψεων

 • Δημιουργία και έλεγχος πλάνου επισκέψεων
 • Ταχύτατη καταχώρηση αποτελεσμάτων επίσκεψης
 • Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων κύκλου επισκέψεων
 • Ιστορικό ενημέρωσης και αξιολόγησης επισκέψεων
 • Ενημέρωση και αξιολόγηση πελατών/επισκέψεων
 • Διαχείριση ατζέντας & δημιουργία ραντεβού με αυτοματοποιημένο τρόπο

Ολοκληρωμένη Στατιστική Πληροφόρηση

 • Στατιστικές αναφορές με εύκολη εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων
 • Προβολή στόχων και απολογισμού πωλήσεων
 • Στατιστική ανάλυση αποδοτικότητας επισκέψεων
 • Διαχείριση στόχων πωλήσεων

Τεχνική Υποστήριξη

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 21:00