Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175, Κτήριο Γ, 55134, Καλαμαριά

2310 482 300

info@sigmasoft.gr

Αθήνα

Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ11 528 Ιλίσια

210 74 700 40

info@sigmasoft.gr