Στρατηγική συνεργασία Sigmasoft & Dormed Hellas!

Η Sigmasoft, στo πλαίσιο αναβάθμισης των δυνατοτήτων του ιατρικού λογισμικού MedExpress,  ανακοινώνει την  έναρξη της
στρατηγικής της συνεργασίας  με την εταιρία DORMED HELLAS , με στόχο την πρωτοποριακή αυτοματοποιημένη διαδικασία
διασύνδεσης των υπερηχογράφων  της DORMED HELLAS με τον ολοκληρωμένο  Φάκελο Ασθενούς του MedExpress.

Η εταιρεία DORMED HELLAS δραστηριοποιείται από το 1992 στο χώρο των ιατρικών μηχανημάτων με κύριο αντικείμενο την
προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων υπερηχογράφων.

Στο πλαίσιο  της στρατηγικής συνεργασίας:

  • η DORMED HELLAS θα παρέχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους ιατρούς χρήστες του MedExpress ειδικές προνομιακές τιμές
    αγοράς υπερηχογράφων και ιατρικών μηχανημάτων, και
  • η Sigmasoft θα διαθέτει στους υφιστάμενους πελάτες της DORMED HELLAS, την νέα δυνατότητα  αυτοματοποιημένης
    διαδικασίας  διασύνδεσης των υπερηχογράφων της Dormed Hellas  με τον ολοκληρωμένο  Φάκελο Ασθενούς του
    MedExpress.

Στόχος και των δύο εταιρειών είναι  να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποδοτικότερου περιβάλλοντος λειτουργίας
του σύγχρονου ιατρού,  με την χρήση νέων και προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και ιατρικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Dormed Hellas πατήστε εδώ.

Στρατηγική Συνεργασία Sigmasoft & Clinerion

Η Sigmasoft ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την ελβετική εταιρία Clinerion, ως επίσημος αντιπρόσωπός
της σε Ελλάδα και Κύπρο, για την παροχή των πληροφοριακών συστημάτων της, που στοχεύουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας
επιλογής ασθενών που συμμετέχουν σε κλινικές έρευνες.

clinicalk trial

Η εταιρία Clinerion αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην πληροφορική της υγείας και συγκεκριμένα στον τομέα της αξιοποίησης των
ιατρικών δεδομένων, με δραστηριότητα σε 16 χώρες. Η εταιρία έχει αναπτύξει και παρέχει την πρωτοποριακή πλατφόρμα
Patient Network Explorer, η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των κλινικών δοκιμών, μέσα από την αναζήτηση
κατάλληλων υποψηφίων ασθενών, σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά δίκτυα νοσοκομείων με τη χρήση των
ηλεκτρονικών αρχείων ασθενών των νοσοκομείων (EHRs).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, η Sigmasoft SA και η τεχνική της ομάδα
θα υποστηρίξει την Clinerion σε Ελλάδα και Κύπρο στην ενσωμάτωση νοσοκομείων,
κλινικών & πολυκλινικών στην πλατφόρμα Patient Network Explorer.

Η Clinerion θα προσφέρει στα νοσοκομεία της Ελλάδας και της Κύπρου, τη δυνατότητα
πρόσβασης στο πληροφοριακό της σύστημα, μέσω του οποίου θα μπορούν να συλλέγουν
ανωνυμοποιημένα δεδομένα ασθενών, με στόχο να εντοπίζονται άμεσα οι κατάλληλοι
ασθενείς που θα συμμετάσχουν σε κλινικές μελέτες. Παράλληλος στόχος είναι να επιτευχθεί
έμμεσα, η αμεσότερη πρόσβαση των ασθενών σε  καινοτόμες θεραπείες και νέα
αποτελεσματικά φάρμακα.

Ήδη από το 2018 ο Όμιλος Υγεία και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχουν προστεθεί στο
παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσηλευτικών μονάδων της Clinerion και με τη
βοήθεια της Sigmasoft SA, αναμένεται να προστεθεί σημαντικός αριθμός νοσοκομείων εντός του 2019, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην ανάπτυξη του Τομέα των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα & την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία Clinerion και το έργο της, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.clinerion.com