Η Sigmasoft στο Cancer & Personalized Medicine Conference 2019

At a conference entitled “Cancer & Personalized Medicine Conference” on 16th of October at Divani Caravel by HealthDaily and Boussias Communications,
Sigmasoft participates as a sponsor and exhibitor.

Our company aims to highlight its collaboration with the Swiss company Clinerion and the potential of utilizing IT systems in Clinical Studies in the field of Oncology. Sigmasoft, as Clinerion’s official representative in Greece & Cyprus, has successfully promoted Clinerion’s information systems in university, public and private hospitals. The purpose of these partnerships is to support the automated patient pre-selection process to participate in international and national Clinical Trials.

This year’s conference, which takes place for 5th year has a central theme “A policy debate on the value & cost of treatment” and will focus on the policies to be adopted at the level of prevention, diagnosis and treatment, in order to reduce the financial burden associated with the disease and to ensure that patients have access to effective treatments and improve the quality of the care provided to them.

The conference will consist of 4 sessions, with the participation of distinguished speakers from the Ministry of Health, Academics and Researchers in the field of Oncology and representatives of Pharmaceutical Associations.

Our company and Clinerion will be represented in the special section on Clinical Trials by Mr. Baris Erdogan, PhD, Head of CLINERION for EEMEA Region with entitled presentation “The Use of Real-World Data and Innovative Technologies in Clinical Trials”

For more information aboute the Cancer & Personalized Medicine Conference 2019, please click here.

Στο Συνέδριο με τίτλο «Cancer & Personalized Medicine Conference» που διοργανώνεται, στις 16 Οκτωβρίου στο Divani Caravel από το HealthDaily και την Boussias Communications,συμμετέχει η εταιρεία μας ως χορηγός και εκθέτης.

Η εταιρία μας έχει ως στόχο να αναδείξει τη συνεργασία της με την ελβετική εταιρία Clinerion και τη δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής στις Κλινικές Μελέτες στον Τομέα της Ογκολογίας.

Η εταιρεία μας ως επίσημος αντιπρόσωπος της Clinerion σε Ελλάδα & Κύπρο έχει προωθήσει με επιτυχία τα πληροφοριακά συστήματα της Clinerion σε πανεπιστημιακά, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
Στόχος των συγκεκριμένων συνεργασιών είναι η υποστήριξη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία προεπιλογής ασθενών, ώστε να συμμετάσχουν σε διεθνείς και εθνικές Κλινικές Μελέτες.

Η φετινή διοργάνωση του Συνεδρίου,το οποίο πραγματοποιείται για 5η χρονιά, με κεντρικό θέμα «A policy debate on the value & cost of treatment» θα εστιάσει στις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, ώστε από τη μία να υπάρξει μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την ασθένεια και από την άλλη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές θεραπείες & να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας που τους παρέχεται.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 4 sessions, με την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από το Υπουργείο Υγείας, Ακαδημαϊκών και Ερευνητών στον τομέα της Ογκολογίας και εκπρόσωπων των Φαρμακευτικών Συνδέσμων.

Την εταιρεία μας και την Clinerion θα εκπροσωπήσει στην ειδική ενότητα για τις Κλινικές Μελέτες, ο κ. Baris Erdogan, PhD, Head of CLINERION for EEMEA Region με τίτλο της παρουσίασης του “Use of Real World Data and Innovative Technologies in Clinical Trials”

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το συνέδριο, κάντε κλικ εδώ.